HemTips MatTips Omräkningstabell Symboler Kontakt
Omräkningstabeller
Hur många liter går det på en gallon? Omräkningstabeller med längd-, yt-, vikt- och volymmått. Enhetsomvandlare. Här nedan finner du svaret.
LÄNGDMÅTT Meter-systemet US längdmått US längdmått US längdmått
1 millimeter 1000 mikrometer      
1 centimeter 10 mm 0,39 inch    
1 decimeter 10 cm 3,93 inch 0,33 foot 0,109 yard
1 meter 10 dm 39,3 inch 94,44 foot 1,093 yard
1 kilometer 1000 m   3280,8 foot 1093,6 yard
1 mil 10 km     10936 yard
1 nautisk mil 1 852 m   6076 foot 2025,3 yard
1 tum 2,54 cm 1 inch    
         
1 inch/USA 2,54 cm   0,08 foot  
1 foot/USA 30,48 cm 12 inch   0,33 yard
1 yard/USA 91,44 cm 36 inch 3 foot  
1 mile/USA 1609 m 63360 inch 5280 foot 1 760 yard

YTMÅTT Meter-systemet US ytmått US ytmått US ytmått
1 mm²        
1 cm² 100 mm²      
1 dm² 100 cm² 0,10 square foot    
1 m² 100 dm² 10,76 square foot    
1 km² 1 000 000m²   1,19 square yard 247 acre
1 ar 100 m² 1076,3 square foot 119,5 square yard  
1 ha hektar 10 000 m²   11959 square yard 2,47 acre
         
1 square inch/USA 6,452 cm²      
1 square foot/USA 929,03 cm²   0,1 square yard  
1 square yard/USA 0,836 m² 9 square foot    
1 acre/USA 4046,86 m² 43560 square foot 4840 square yard  
1 square mile/USA 2,59 km²     640 acre

VIKTMÅTT Meter-systemet US viktmått US viktmått US viktmått
1 mg       0,57 stone
1 gram g 10 mg      
1 hekto hg 10 g      
1 kilo kg 100 hg 35,2 ounce 2,204 pound 0,157 stone
1 ton 1 000 kg     157,4 stone
         
1 grain 64,7 mg      
1 dram dr 1,77 g      
1 ounce oz 2,83 hg   0,06 pund  
1 pound lb 0,454 kg 16 ounce   0,07 stone
1 stone 6,356 kg 224 ounce 14 pound  

VOLYMMÅTT Meter-systemet US/UK mått US/UK mått US/UK mått
1 milliliter (ml)        
1 centiliter (cl) 10 ml      
1 deciliter (dl) 10 cl 3,38 ounce    
1 liter (l) 10 dl   2,1 pint 1,05 quart
1 kryddmått 1 ml      
1 tesked 5 ml/5 krm 0,16 ounce/1 tsp    
1 matsked 15 ml/3 tsk/1msk 0,5 ounce/1 tbs    
         
1 ounce/USA 2,95 cl   0,06 pint  
1 pint/USA 0,473 liter 16 ounce   0,5 quart
1 quart/USA 0,946 liter 32 ounce 2 pint  
1 gallon/USA 3,785 liter 128 ounce 8 pint 4 quart
1 cup/USA 2,3 dl 8 ounce 0,5 pint 16 tbs
1 table spoon tbs 1,5 cl 0,5 ounce 4 dram 3 tsp
1 tea spoon tps 0,5 cl     0,3 tbs
         
1 ounce/UK 2,84 cl   0,05 pint  
1 pint/UK 0,56 liter 20 ounce   0,125 gallon
1 gallon/UK 4,54 liter 160 ounce 8 pint  

HASTIGHET TEMPERATUR
km/h miles/hour knop celcius (C) farenheit (F)
10 6,2 5,4 +50 +122
20 12,4 10,8 +40 +104
30 18,7 16,2 +30 +86
40 24,9 21,0 +20 +68
50 31,1 27 +10 +50
60 37,4 32,4 +5 +41
70 43,6 37,8 0 +32
80 49,7 43,2 -5 +23
90 56 48,6 -10 +14
100 62,2 54 -20 +14
110 68,3 59,4 -30 –22
120 74,7 64,8 -40 –40
130 80,7 70,2 -50 –58
140 87,1 75,6
Multiplicera graderna i Celcius med 9. Dividera med 5, lägg till 32= tempera-turen i Farenheit.
Subtrahera (minus) 32 från graderna i Farenheit. Multiplicera med 5, dividera med 9= temperaturen i Celcius.
150 93,2 81
     
1 km/h 0,62 0,54
1 mile/hour 1,609 km/h 0,868 knop
1 knop 1,85 km/h 1,15 mile/hour