HemTips MatTips Omräkningstabell Symboler Kontakt
Landskapssymboler
Vilka är Sveriges landskaps-symboler? Vilken är Hälsinglands landskaps-blomma? Var hör laxen hemma? Är trattkantarellen en landskapssvamp?
LANDSKAP  Blomma  Djur Fågel  Fisk  Svamp
BLEKINGE Ek Ekoxe Nötväcka Torsk Jätteticka
BOHUSLÄN Vildkaprifol Knubbsäl Strandskata Makrill Ängsvaxskivling
DALARNA Blåklocka Berguv Berguv Elritsa Sandsopp
DALSLAND Förgätmigej Korp Korp Hornsimpa Smörsopp
GOTLAND Murgröna Igelkott Halsbands-flugsnappare Piggvar Jordstjärna
GÄSTRIKLAND Liljekonvalj Tjäder Storlom Strömming Fjällig taggsvamp
HALLAND Hårginst Lax Pilgrimsfalk Lax Blodsopp
HÄLSINGLAND Lin Lodjur Slaguggla Id Blek taggsvamp
HÄRJEDALEN Mosippa Björn Kungsörn Harr Gulkremla
JÄMTLAND Brunkulla Älg Hökuggla Öring Blodriska
LAPPLAND Fjällsippa Fjällräv Blåhake Röding Tegelsopp
MEDELPAD Gran Skogshare Korsnäbb Abborre Fårticka
NORRBOTTEN Åkerbär Lavskrika Sångsvan Siklöja Stenmurkla
NÄRKE Gullviva Hasselmus Gulsparv Benlöja Stolt fjällskivling
SKÅNE Prästkrage Kronhjort Glada Ål Ängschampinjon
SMÅLAND Linnea Utter Taltrast Mal Koralltaggsvamp
SÖDERMANLAND Vit näckros Fiskgjuse Fiskgjuse Braxen Svart trumpetsvamp
UPPLAND Kungsängslilja Havsörn Havsörn Asp Karljohan
VÄRMLAND Skogsstjärna Varg Smålom Nors Sotvaxskivling
VÄSTERBOTTEN Kung Karls spira Storspov Blå kärrhök Flodnejonöga Rynkad tofsskivling
VÄSTERGÖTLAND Ljung Trana Trana Lake Scharlakansröd vaxskivling
VÄSTMANLAND Mistel Rådjur Tofsmes Gös Trattkantarell
ÅNGERMANLAND Styvmorsviol Bäver Gråspett Sik Sillkremla
ÖLAND Ölandssolvända Näktergal Näktergal Skrubbskädda Vårmusseron
ÖSTERGÖTLAND Blåklint Knölsvan Knölsvan Gädda Kantkremla